LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.
Please visit The Official LEGO® Website at www.lego.com.

LEGO® on LEGO-yhtymän rekisteröity tavaramerkki joka ei millään tavalla sponsoroi, ylläpidä tai kannata tätä sivustoa.
Ole ystävällinen ja vieraile virallisella LEGO® Websivulla osoitteessa www.lego.com

Updated/päivitetty: 24.6.2007

Home/Alkuun | Me & bricks/Minä & palikat | Gallery/Galleria | Links/Linkit | Future/Tulevaisuus | Jvvv.net

Old city 17.11.2002


Overview. The main city.
Näkymä kaupungin keskustasta.

Overview. Airport & harbour.
Lentokenttä ja satama.

Skate ramp and some huligans.
Skeittiramppi ja muutama huligaani.

Market street.
Torikatu.

07.11.2002


Step 1.
Vaihe 1.

Step 2.
Vaihe 2.

Step 3.
Vaihe 3.

Step 4.
Vaihe 4.

Step 5.
Vaihe 5.

Step 6.
Vaihe 6.

Bridge from bedroom to the hall. It existed two days.
Silta makuuhuoneesta eteiseen. Elinaika tasan 2 päivää.

Very old city 22.04.2002


Town view from south east. A little bit empty city yet. You can still spot the Kebab-pizzeria Ege in front, ramps to the upper parts of the city, Octan and some other buildings.
Kaupunkinäkymä kaakosta. Hieman hiljaiselta vaikuttaa. Etualalla Kebab-pizzeria Ege, taaempana rampit ylempiin kaupunginosiin, Octanin huoltis ja pari muuta rakennusta.

Town view from south. A nice view towards the first ramp which leads to the city's second level.
Kaupunkinäkymä etelästä. Kuvassa näkymä ensimmäiselle rampille, joka johtaa kaupungin toiseen 'kerrokseen'.

Uptown view from south. The Airport is under construction at that moment, as you can probably see. You can see the hole where locates the upper ramp to the Midtown.
Yläkaupunkinäkymä etelästä. Lentokenttä on kuvassa vielä pahasti remontissa. Huomaa aukko taka-alalla. Siellä on Keskikaupunkiin johtavan rampin suuaukko.

Uptown view from south east. The harbour and the factory area. Still quite empty.
Yläkaupunkinäkymä kaakosta. Satama ja teollisuusalue vielä aikalailla paljaana.

Midtown view from south. The upper ramp that leads to the Airport and Harbour.
Keskikaupunkinäkymä etelästä. Ylempi rampeista, joka johtaa lentokentälle ja satamaan.

Midtown view from south west. The city's border control to stop illegal stuff and other scum moving from level to another.
Keskikaupunkinäkymä lounaasta. Kaupungin raja-asema, jossa poliisi pysäyttää kaiken laittoman kulkemisen / kuljettamisen.

Town view from south west. There'll be two bridges in the city. Here will come the bigger one.
Kaupunkinäkymä lounaasta. Kaupungin kahdesta sillasta tähän tulee suurempi.

Town view from south east. Some villas at the 'better' side of the city.
Kaupunkinäkymä lounaasta. Muutamia kaupungin eteläosan huviloista.

01.05.2002


Midtown view from south. Octan and top of the city's mountain.
Keskikaupunkinäkymä etelästä. Octanin huoltsikka etualalla, taustalla kaupungin vuoren huippu.

Uptown view. Airport has got stairwaylights and planes have got their own parking lots. That's all.
Yläkaupunkinäkymä. Lentokenttä on saanut kiitoratavalonsa ja lentokoneille on osoitettu omat paikkansa. Siinäpä tärkeimmät.

Uptown view from south east. The Airport Tower and The Harbor.
Yläkaupunkinäkymä kaakosta. Lennonjohtotorni jonka takana häämöttää satama.

Midtown view. Octan again, Border Control, Hospital and ramp to the Airport. Traffic sign placements under constructions.
Keskikaupunkinäkymä. Octan, raja-asema. Taustalla myös sairaala. Ja ylös lentokentälle johtavan rampin takana pilkistää poliisiasema. Liikennemerkkien asettelu hieman vaiheessa.

Secret Mountain Well, well, well. Who's that little fellow over there? And the big guy? However, they are working in the factory inside the mountain. But what kind of factory? Maybe you'll find it out later...
Salaisuuksien vuori No muttas kukas pikkuystävämme siellä istuskelee? Ja entäpä tuo isomman habituksen omaava kaveri? No, joka tapauksessa he ovat töissä vuoren sisään louhitussa tehtaassa. Mutta minkä alan tehtaassa? Ehkä se selviää joskus myöhemmin...

Mountain's roots Here, at the "Sunset Boulevard" of the city you may find some nice and expensive houses. And you may even spot some celebrities. At least the City Mayor.
Vuoren juurella Kuvassa näkyy osa kaupungin "Sunset Boulevardia", jonne ovat majoittuneet kaikki kaupungin silmäätekevät, kuten esimerkiksi arvostettu pormestari.

Town view from north east. City's northeast corner. Only Shop and Octan's second gas station have been built.
Kaupunkinäkymä koillisessa. Kaupungin koillisnurkassa ovat pystyssä vasta kauppa ja toinen Octanin huoltoasemista.

The Hospital in the northern area of midtown.
Sairaala Keskikaupungin pohjoisosassa.

Midtown Park. Large green, pollution-free area at top of the mountain. Where else could you find such a view?
Keskikaupungin puisto. Laaja puistoalue keskikaupungin alueella, vuoren laella. Tämän kaltaisia näkymiä ei helpolla löydä muualta.

The Harbor That's it.
Satama. Siinäpä se.

Big Bridge at the east shore.
Suuri silta itärannalla.

Bridge rises when some bigger boat wants to sail a little bit closer to the city center.
Silta nousee jos joku haluaa seilata venheellään lähemmäs kaupungin keskustaa.

One more Big Bridge view. and Octan's gas truck testing the bridge.
Vielä yksi siltanäkymä ja Octanin bensarekka testaamassa siltaa.

Tiny Bridge on the other side of the city.
Pikkusilta kaupungin toisella laidalla.

Under the bridge.
Sillan alla.
These maps are from Old MiniFingland that passed away in June 2002.
Nämä kartat ovat vanhasta MiniFinglandista joka päätti päivänsä kesäkuussa 2002.

City Centre (Downtown) / Kaupungin keskusta (Alakaupunki)


Midtown / Keskikaupunki


Airport & harbor (Uptown) / Lentokenttä & satama (Yläkaupunki)

Old and miscellanous / Vanhaa ja sekalaista


Hogwarth'sTM Castle Had its moment. But just a little one.
Tylypahkan linnalla oli oma lyhyt hetkensä eteisessä.

Just moving from city to another...
Muuttamassa kaupungista toiseen...

Some brick boxes
Palikkalaatikoita

Temporary stocking
Tilapäistä varastointia

Brick boxes Plates in every color, minifigs and some other stuff.
Palikkalaatikoita Eri väreihin lajitellut levyt, ukkelit ja muuta roinaa.

Special parts boxes Transparent tiny bricks, tools, TechnicTM parts, decorated bricks etc. All sorted into their own compartments.
Erikoispalikkaboxit Läpinäkyvät, TechnicTM-, koristellut palikat, työkalut jne. Kaikki lajiteltuna omiin lokeroihinsa.

The rest of the brick boxes (almost the rest) All the rest of the parts (not including basic bricks) sorted in boxes.
(Melkein) kaikki loput palikkalaatikot. Vain peruspalikat puuttuvat.

Workmen and some other minifigs.
TVH:n miehet ja muita ukkeleita.

Minifigs, minifigs and minifigs.
Ukkeleita, ukkeleita ja ukkeleita.